Vijeće građana Rijeke

Vijeća građana Rijeke je neformalno tijelo koje čine 34 slučajno odabrana građana i građanke, različite dobi, spola i mjesta stanovanja, koji predstavljaju Rijeku „u malom“. Vijeće građana Rijeke se uspostavlja na prijedlog gradonačelnika Rijeke kako bi odgovorilo na pitanje: „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“.

Zadatak Vijeća građana Rijeke jest:

  • upoznati se sa sustavom mjesne samouprave i načinima sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, u teoriji i praksi;
  • razmotriti i raspravljati o tome kako unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice; te
  • zajednički izraditi i usvojiti prijedloge i preporuke mjera koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

 

Vijeća građana Rijeke će trajati od početka studenoga do početka prosinca 2023. godine. Susreti Vijeća će se, u pravilu, održavati u RiHub-u (bivši „Bernardi“), Ivana Grohovca 1/a te, u dva navrata, u Gradu Rijeci, Korzo 16. U tom razdoblju članovi VGR sastat će se 7 puta:

  • Petak, 3.11., 18:00 – 20:00 sati, RiHub, otvaranje VGR, što ćemo i kako raditi?
  • Subota, 4.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, upoznavanje sa sustavom mjesne samouprave (predavanja, prezentacije i rasprave)
  • Subota, 11.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, upoznavanje s načinima sudjelovanja građana u odlučivanju i primjerima dobre prakse rada u zajednici (predavanja, prezentacije i rasprave)
  • Subota, 25.11., 09:00 – 16:00 sati, Grad Rijeka, razgovori i savjetovanja s predstavnicima riječkih vijeća mjesnih odbora, gradske uprave, udruga i građanskih inicijativa (panel rasprave)
  • Nedjelja, 26.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, rad na prijedlozima i preporukama mjera (rad u malim grupama i rasprave)
  • Petak, 1.12., 18:00 – 20:00 sati, RiHub, usvajanje prijedloga i preporuka mjera VGR (glasanje)
  • Četvrtak, 7.12., 18:00 – 20:00 sati, Grad Rijeka, predaja usvojenih prijedloga i preporuka mjera VGR Gradonačelniku

 

Po završetku rada Vijeća građana Rijeke, usvojeni prijedlozi i preporuke bit će objavljeni na gradskim internetskim stranicama te upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje. Detaljan odgovor i mišljenje Gradonačelnika Grada Rijeke o prijedlozima i preporukama bit će upućen svim članovima Vijeća građana Rijeke.

Vijeće građana Rijeke pokrenuo je Grad Rijeka. Rad Vijeća građana Rijeke priprema i koordinira Udruga za razvoj civilnog društva SMART uz podršku Grada Rijeke i Zaklade Friedrich Ebert.

Više informacija o Vijeću građana Rijeke dostupno je u rubrici Česta pitanja.