U Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti održana je konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“

Jučer je u Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti u RIjeci održana konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“.

Tijekom konferencije predstavljen je proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Hrvatskoj te postignuti rezultati i naučene lekcije pilot-projekta „Vijeće građana Rijeke“. Također, konferencija je osigurala prostor za razmatranje i utvrđivanje prilika te izazova za uspostavljanje i organiziranje vijeća građana u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Konferenciju su suorganizirali Grad Rijeka, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zaklada Friedrich Ebert i Udruga za razvoj civilnog društva SMART a više informacija o samoj konferenciji dostupno je u objavi na portalu Grada Rijeke.