Objavljena dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke“

Udruga za razvoj civilnog društva SMART pripremila je i objavila dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke”. U Izvještaju o pripremi i provedbi pilot projekta „Vijeće građana Rijeke“ ukratko je prikazan cjelokupni proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Rijeci i Hrvatskoj dok je u Izvještaju o uključivanju građanki i građana Rijeke u rad […]

U Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti održana je konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“

Jučer je u Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti u RIjeci održana konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“. Tijekom konferencije predstavljen je proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Hrvatskoj te postignuti rezultati i naučene lekcije pilot-projekta „Vijeće građana Rijeke“. Također, konferencija je osigurala prostor za razmatranje i utvrđivanje prilika te izazova […]

Beogradska organizacija Ministarstvo prostora o participativnim praksama u urbanističkom planiranju: Danas nam se kao javni interes predstavlja punjenje budžeta

Oblikovanje prostora u kojem živimo tema je koja linearno pogađa sve stanovnike tog prostora – određuje način kretanja prostorom, sigurnost, opće i poslovne prakse (pa time i ekonomske prilike), utječe na demografsku sliku određenog lokaliteta, na zdravlje, na generalnu dostupnost prostora javnosti, i na niz drugih pitanja od javnog (i privatnog) značaja. Ipak, u Hrvatskoj građani imaju mali, ako ikakav utjecaj na urbani razvoj. Omogućeno nam je tek sudjelovanje u javnim raspravama o prostornim planovima – upućivanjem primjedbi na već gotov plan – koji većina nestručne javnosti nema znanja ili vremena iščitati i na njega odgovoriti vlastitim prijedlogom ili primjedbom.