Novi trendovi i prakse u području deliberativne demokracije na razini Europske unije

Pokretanje nove generacije europskih građanskih panela u prosincu 2022. godine i dovršetak prva tri pilot panela tijekom 2023. godine označili su jedan od najvažnijih iskoraka u razvoju deliberativne demokracije na razini Europske unije proteklih godina. Riječ je o dosad možda najkonkretnijem rezultatu rada dvogodišnje Konferencije o budućnosti Europske unije okončane u svibnju 2022., a koja je imala za cilj dati novi zamah u demokratizaciji procesa kreiranja europskih politika. Godinu dana nakon pokretanja panela, sumiraju se rezultati održanih rasprava, ali i otvaraju brojna pitanja i dileme oko budućeg funkcioniranja ovog inovativnog formata uključivanja građana u procesima kreiranja europskih politika.