[Razgovor] Berto Šalaj, redovni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: “Vrlo je važno da se vlast obveže da će uvažiti odluku građana”

Ne može biti da se građani sastaju mjesec ili dva, da se kvalitetno raspravlja, deliberiramo cijeli proces, imamo predavanja, vodimo okrugle stolove, a da na kraju naša preporuka ostane u ladici nekog političara. Vlast se mora obvezati da će ono što iznjedre građani na neki način utjecati na politiku. I to je ono što motivira građane.