S radom započinje prvo nacionalno Vijeće građana koje je sazvao Njemački Bundestag

Njemački Bundestag, nacionalni parlament Savezne Republike Njemačke, u svibnju ove godine donio je odluku o uspostavljanju vijeća građana na temu “Prehrana u tranziciji: Između privatnih interesa i odgovornosti države”. Za uspostavljanje vijeća građana glasalo je 403 zastupnika, protiv je bilo 251 dok je 12 zastupnika bilo suzdržano. Radi se o prvom vijeću građana koje je inicirao i sazvao njemački parlament a s radom započinje 29. rujna.

Vijeće građana bavit će se promjenama u politici i praksama prehrane te će pokušati dati odgovore na pitanja poput:

  • Što građani očekuju od države u smislu politike prehrane? Gdje bi država trebala biti aktivna, a gdje ne? Što bi država trebala omogućiti ili olakšati?
  • Što potrošači žele znati o svojoj hrani i njezinom podrijetlu? Što uključuje transparentno označavanje društvenih uvjeta, utjecaja na okoliš i klimu te standarda za dobrobit životinja? Koliko detaljne trebaju biti te informacije kako bi bile korisne, a ne zbunjujuće?
  • Što građani smatraju potrebnim za razvoj temeljnog znanja u društvu o povezanosti između prehrane i zdravlja? Koja je uloga škola, na primjer? Kakve mjere treba poduzeti kako bi se zaštitili posebno ranjivi potrošači?
  • Kako se građanima može pružiti bolja podrška u njihovim odlukama o kupovanju namirnica s obzirom na zdravu prehranu?
  • Kakav bi fiskalni okvir država trebala postaviti za cijene hrane?
  • Kako spriječiti bacanje hrane i što država može učiniti u vezi s tim?

Vijeće građana, čiji su potencijalni članovi i članice nasumično odabrani u srpnju ove godine (u “bubnju” se nalazilo 19,327 osoba) nakon čega je provedena i složen postupak selekcije, sastoji se od 160 osoba starijih od 16 godina s primarnim prebivalištem u Njemačkoj. Pri njihovu odabiru cilj je bio postići uravnoteženo sudjelovanje građana Njemačke s obzirom na kriterije dobi, spola, regionalnog podrijetla, veličine općine u kojoj žive i obrazovanja. Osim toga, u vijeću se odražava i udio vegetarijanaca ili vegana u općoj populaciji. Sudionici dobivaju naknadu za troškove sudjelovanja u radu vijeća građana od 100 eura po danu sastanka i 50 eura po online sastanku.

Rasprave vijeća građana vode neutralni facilitatori koji osiguravaju uravnoteženo sudjelovanje svih članova vijeća. Rad vijeća podržavaju i stručnjaci iz akademske zajednice i prakse, koji će im prenijeti sva potrebna znanja s obzirom na zadanu temu. Također, formirano je i znanstveno savjetodavno vijeće koje se sastoji od jedanaest znanstvenika s priznatih sveučilišta i istraživačkih institucija, a koje savjetuje organizatore vijeća građana (strukovna udruga Mehr Demokratie u partnerstvu s tvrtkama nexus, ifok i Institut für Partizipatives Gestalten) o stručnjacima koji će biti uključeni u rad vijeća te o dizajnu postupka donošenja odluka u vijeću. Prije početka rasprava u vijeću građana, na otvorene konzultacije pozivaju se i predstavnici relevantnih organizacija i institucija iz poslovne zajednice i civilnog sektora. 

Vijeće građana svoje preporuke za djelovanje dostavit će Bundestagu do 29. veljače 2024. u obliku izvješća o kojem će se raspravljati na plenarnoj sjednici Bundestaga. Prilikom odabira sudionika prvog vijeća građana koji će odlučivati o temi na saveznoj razini, na svom Instagram profilu predsjednica Bundestaga Bärbel Bas napisala je zašto smatra da je vijeće građana potreban demokratski mehanizam:

“Naša parlamentarna demokracija treba nove pristupe za jačanje povjerenja u uspostavljene institucije. Vijeća građana su jedan od njih. Oni stvaraju prostor za susret vrlo različitih ljudi. Svatko može doprinijeti svojim osobnim stavovima i iskustva. Ova raznolikost mišljenja obogaćuje demokraciju i čini da se čuju glasovi ‘tihe sredine’. Za nas kao zastupnike, vijeća građana još su jedna vrsta povratne informacije. Ona mogu graditi mostove. Također, imaju jedinstven potencijal da obogate našu demokraciju. 

Ali, ona nisu zamjena za parlamentarnu raspravu. Na kraju krajeva, zastupnici odlučuju i odgovorni su za to koje će se preporuke provoditi.”

Temom ovog vijeća građana bavila su se još neka. U Švicarskoj je “Vijeće građana o prehrambenoj politici” predstavilo svojih 126 preporuka za održiviju prehrambenu politiku 7. studenoga 2022. godine. U Švedskoj je vijeće građana trajalo od travnja do lipnja 2023. godine i bavilo se pitanjem što treba promijeniti kako bi svi mogli jesti zdravo, održivo za planet i pristupačno za sve.

Fotografije preuzete s: https://shorturl.at/dgimJ