Na šestom susretu Vijeća građana Rijeke usvojene preporuke za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice

Na šestom susretu Vijeća građana Rijeke, održanom u RiHubu, članovi su usvojili preporuke za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, koje će idući tjedan predati gradonačelniku Marku Filipoviću.

Vijeće građana Rijeke prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj u sklopu kojeg, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravlja i izrađuje preporuke za kvalitetniji rad mjesnih odbora i povećanje aktivnog građanstva na kvartovskoj razini u Rijeci.

Nakon što su tijekom prva tri susreta članovi vijeća građana učili o mjesnoj samoupravi i različitim oblicima građanskog sudjelovanja, četvrti susret predstavljao je dio faze konzultacija s relevantnim dionicima i širom javnosti, na petom susretu članovi su raspravljali o preporukama, dok je šesti susret donio i rezultat – izradu zajedničkih preporuka.

Na temelju dosada naučenog i raspravljenog, Vijeće građana dalo je preporuke za provođenje mjera u pet područja, glasujući između velikog broja prijedloga:

  1. Kako povećati razinu informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice;
  2. Kako unaprijediti/povećati znanja i vještine svih relevantnih aktera (članova vijeća mjesnih odbora, tajnika mjesnih, građana, gradskih službenika, udruga) u sustavu mjesne samouprave i na koje teme;
  3. Na koje se sve načine može povećati uključivanje i sudjelovanje građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice?
  4. Na koje se sve načine može povećati sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici?
  5. Kako povećati učinkovitost u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave?