Mostar ponovno organizira Skupštinu građana, pridružuje se i Banja Luka

Ovih dana nadzorni tim Skupštine građana grada Mostara usvaja Pravilnik o radu druge mostarske Skupštine građana koja će se s radom početi u veljači 2024. Naime, nakon prve i očigledno uspješne Skupštine (vijeća) građana iz 2021. godine, gradonačelnik Mostara Mario Kordić i zamjenik šefice Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Vahagn Muradyan potpisali su u veljači ove godine Ugovor o dodjeli sredstava za potporu u organizaciji drugog deliberativnog procesa u Gradu Mostaru. Proces će teći paralelno sa sličnom inicijativom u Banjoj Luci, gdje će se građani baviti temom osnaživanja mladih i poduzetništvom.

Za razliku od prvog ciklusa, gdje je projekt koordinirao Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, u drugom ciklusu obavezu koordinacije i implementacije preuzela je gradska uprava, dok nadzorni tim čine ista grupa sudionika kao i u prvom ciklusu: predstavnici stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Mostara, predstavnici dvaju sveučilišta u Mostaru, predstavnik Ureda Gradonačelnika te predstavnici nevladinog sektora – s tom razlikom da u njemu više ne sudjeluju predstavnici Kongresa, koji je sada u procesu prisutan kroz financijsku i specifičnu stručnu potporu.

Bojan Spasojević i Vanja Opančar koordinatori su Koordinatorskog tima zaduženog za organiziranje druge Skupštine građana ispred Grada Mostara, izabranog od gradske administracije odnosno kolegija gradonačelnika.

Vanja Opančar pojašnjava da su dosad za predstavnike Mostara i Banja Luke, tijekom tekuće godine, od strane Vijeća Europe organizirana 4 webinara i dvije radionice (u Banja Luci i Mostaru), radi usvajanja novih demokratskih pristupa za organiziranje skupštine građana.

“Predavači su bili dr. Yves Dejaeghere, međunarodni stručnjak u području deliberativne demokracije, i prof. Damir Kapidžić, lokalni stručnjak u području deliberativne demokracije. Sve metodološke stvari vezano za pripremu skupštine građana dogovaramo s lokalnim stručnjakom  (npr. tekst pozivnog pisma za građane, proceduru vezano za nasumični odabir građana-sudionika skupštine itd.).

Dosad je, i to krajem rujna, održan i trening za facilitatore. Za Grad Mostar, ukupno su angažirana četiri lokalna facilitatora, i to dva facilitatora iz nevladinog sektora, a dva facilitatora iz gradske administracije. Vodećeg facilitatora za Mostar angažiralo je Vijeća Europe, pri čemu je važno napomenuti da su vodeći facilitatori koji su sada angažirani i za Mostar i za Banja Luku već bili uključeni u rad prve skupštine građana Mostara iz 2021. godine”, navodi Opančar.

Što se tiče teme za ovu skupštinu, ovaj put je građani neće birati; tema je iz područja gospodarstva i turizma, a područje je pak odabrala sama gradska administracija. Pitanje za Skupštinu građana po ovoj temi oblikovano je u suradnji sa stručnjacima Vijeća Europe, i ono je zasad formulirano u sljedećoj formi: “Turisti ostaju kratko u Mostaru i tako ne donose značajni prihod gradu. Kako možemo postići da turisti u Mostaru borave duže i time doprinesu gospodarskom razvitku Grada Mostara?”.

Nadzorni tim Skupštine, čiji je prvi sastanak održan 19.10.2023. godine, usvojit će pitanje (u predloženoj formi), zajedno s Pravilnikom o radu skupštine građana 2024.

Podsjetimo, prva Skupština građana Mostara održana je kao dio projekta “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ u provedbi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, u sklopu Akcijskog plana Savjeta Europe za Bosnu i Hercegovinu za period 2018-2021, kako bi se radio na izgradnji povjerenja prema vlastima. Rezultat njenog rada Akcijski je plan za provođenje preporuka Skupštine građana Mostara s 32 preporuke koje odgovaraju na pitanje „Kako grad Mostar može poboljšati čistoću javnog prostora i učiniti ga prijatnijim?“.

Više o prvoj skupštini građana u Mostaru pročitajte u tekstu „Kako se gradio most između građana i gradske vlasti Mostara: Donosimo detalje procesa prve mostarske Skupštine građana”.

Autorica: Jelena Androić

Fotografije preuzete s: