Početak provedbe projekta Vijeće građana Rijeke – prvog vijeća građana u Hrvatskoj

U utorak, 19. rujna 2023. godine, održat će se konferencija za medije na kojoj će biti najavljen početak provedbe projekta Vijeće građana Rijeke – prvog vijeća građana u Hrvatskoj.

Konferenciji će prisustvovati:

  • Gradonačelnik Grada Rijeke, Marko Filipović,
  • Sonja Schirmbeck, direktorica Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju,
  • Igor Bajok, voditelj programa, Udruga za razvoj civilnog društva SMART,
  • Tamara Fabac, stručna suradnica, Udruga za razvoj civilnog društva SMART.

U sklopu projekta Vijeća građana Rijeke će 34 slučajno odabranih građanki i građana Rijeke raspravljati o mogućnostima mjesne samouprave i donijeti preporuke za unapređenje rada mjesnih odbora u Rijeci, odgovarajući na pitanje „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“.

Građani uključeni u rad Vijeća građana Rijeke bit će:

  • upoznati se sa sustavom mjesne samouprave i načinima sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, u teoriji i praksi;
  • razmotriti i raspravljati o tome kako unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice; te
  • zajednički izraditi i usvojiti prijedloge i preporuke mjera koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Interes za organiziranjem vijeće građana na temu mjesne samouprave u Rijeci iskazao je gradonačelnik Marko Filipović na međunarodnoj konferenciji posvećenoj vijećima građana održanoj 27. lipnja 2022. godine. Na toj konferenciji govornici iz Njemačke, Velike Britanije, Belgije, Poljske i Mađarske (teoretičari, praktičari, organizatori i građani koji su sudjelovali u radu vijeća građana u svojim zemljama) plenarno i u malim grupama raspravljali o različitim aspektima pripreme i provedbe vijeća građana, iskustvima i naučenim lekcijama. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici i predstavnice tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva iz Hrvatske.

Više informacija o spomenutoj konferenciji dostupno je na https://www.rijeka.hr/konferencija-
skupstina-gradana-nacin-na-koji-mozemo-demokratizirati-demokraciju-2/
.