Ivan Cerovac je napisao a GONG objavio rad o vijećima građana i drugim modelima delibarativne i participativne demokracije: „Osnaživanje demokracije: Utjecaj javnosti u malom na moralne i epistemičke kvalitete demokratskih procesa“

Hrvatska, kao i brojne druge suvremene demokracije, danas se susreće s krizom demokracije koja se očituje u nepovjerenju građana i građanki u rad demokratskih institucija, ali i niskoj razini građanske participacije što je najvidljivije u niskoj izlaznosti na izbore. Jedan od oblika vraćanja povjerenja je uključivanje građana i građanki u procese odlučivanja i donošenja odluka, a to se može raditi kroz ideju javnosti u malom. Taj koncept nije novost za mnoge europske zemlje, ali u Hrvatskoj se tek sada pokušava primijeniti u Rijeci i to kroz Vijeća građana.

GONG je povodom toga objavio rad ,,Osnaživanje demokracije: Utjecaj javnosti u malom na moralne i epistemičke kvalitete demokratskih procesa” autora Ivana Cerovca sa Sveučilišta u Rijeci s namjerom upoznavanja građana_ki s obilježjima i prednostima ovakvog oblika jačanja deliberativnih kapaciteta kod građana_ki.

Ivan Cerovac bio i jedan od facilitatora uključenih u rad Vijeća građana Rijeke.

Rad je dostupan na https://gong.hr/2023/12/13/javnosti-u-malom-za-spas-demokracije/?fbclid=IwAR341ifqvFUQxDvJ5qDqSVxGhvDAGOaVjGwjSx_3PO9nxWgCmhC7cAM6m7M

Tekst: GONG

Fotografija: Smiljana Radović Lagator