Gradonačelnik Filipović usvojio 48 preporuka Vijeća građana rijeke za unapređenje mjesne samouprave

Vijeće građana Rijeke okupilo je 33 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke i prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj.

U sklopu projekta, tijekom susreta koji su se održavali od početka studenog do početka prosinca 2023. godine, članovi Vijeća učili su, konzultirali se, raspravljali i donijeli preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci.

Pokretač projekta je Grad Rijeka, a rad vijeća pripremala je i koordinirala Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke uz podršku Grada Rijeke i Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju.

Na posljednjem susretu članovi Vijeća građana Rijeke gradonačelniku Filipoviću predali su 90 preporuke, a potom je gradonačelnik na višekratnim koordinacijskim sastancima s pročelnicama i pročelnicima resornih upravnih odjela sa suradnicima analizirao preporuke, razmatrajući mogućnost njihovog usvajanja te eventualnih financijskih sredstava za provedbu preporuka.

Gradonačelnik Filipović još je jednom zahvalio članovima Vijeća građana Rijeke na angažmanu, trudu, radu i vremenu koje su uložili u ovaj projekt i izradu preporuka.
„Odradili ste veliki posao, to sam znao, a i dodatno se uvjerio kada sam pročitao sve vaše preporuke iz kojih je bio jasno da ste tijekom vaših susreta doista imali prilike upoznati se s funkcioniranjem gradskog sustava, ali i onog mjesne samouprave. Zaista sam zadovoljan preporukama, a nadam se i da ćete vi biti zadovoljni njihovom realizacijom. To ćemo imati prilike vidjeti još jednom svi zajedno, kada se nađemo na jednom rekapitulacijskom druženju koncem ove godine“, poručio je gradonačelnik Filipović, zahvalivši se još jednom i voditelju projekta Igoru Bajoku iz Udruge Smart te direktorici Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju Sonji Schirmbeck.

Usvojene preporuke, uz gradonačelnika, predstavile su pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu Verena Lelas Turak te voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević.

Preporuke se odnose na povećanje informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice; unaprjeđenju i povećanju znanja i vještine svih relevantnih aktera u sustavu mjesne samouprave, povećanju uključivanja i sudjelovanja građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice, povećanju sudjelovanja građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici te povećanje učinkovitosti u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave.

Pojašnjavajući velik broj preporuka Vijeća građana koje će Grad Rijeka usvojiti, gradonačelnik Filipović je naglasio kako je razlog u činjenici da se neki od prijedloga na neki način primjenjuju, poput primjerice održavanja koordinacijskih sastanaka s Vijećima mjesnih odbora te objave informacija o aktivnostima vijeća mjesnih odbora na mrežnim stranicama Grada. Temeljem preporuka Vijeća građana, Grad Rijeka nastojat će aktivnosti koje se već provode unaprijediti, a nove, poput mogućnosti ustupanja gradskih postamenata mjesnim odborima, ili one koje su postojale ali su se vremenom ugasile, kao što je održavanje terenske nastave u mjesnim odborima u okviru građanskog odgoja i obrazovanja, uvesti.

Grad Rijeka već je u plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini uvrstio čak dvije teme spomenute u preporukama. Radi se o nacrtima prijedloga Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana i Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana.

Uz podršku Zaklade Friedrich Ebert, Grad Rijeka će u travnju organizirati konferenciju o Vijećima građana, na kojoj će se govoriti o projektu kojeg je Rijeka započela, koji će nadalje podržavati i vrlo rado prenijeti iskustva drugim gradovima u Hrvatskoj.

„Vrijednost procesa Vijeća građana Rijeke, u kojeg su pored građana bili uključen velik broj ljudi i stručnjaka, koji su doprinijeli tom procesu, jest prepoznavanje preporuka kao niza malih koraka koji mogu dovesti do toga da građani prepoznaju mjesnu samoupravu kao odličan koncept putem kojeg mogu utjecati na poboljšanje uvjeta u kvartu u kojem žive“, kazao je voditelj projekta Bajok.

Tekst i fotografije: Smiljana Radović Lagator