Građani, udruge i vijeća mjesnih odbora pozvani na predlaganje preporuka i ideja za kvalitetniji razvoj mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice

U sklopu projekta Vijeće građana Rijeke, Grad Rijeka je pozvao građanke i građane, udruge i vijeća mjesnih odbora, kao i sve druge zainteresirane, na davanje prijedloga i preporuka mjera za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave u Rijeci.

Tom će se temom, naime, baviti Vijeće građana koje se osniva u Rijeci kao prvo takvo tijelo na razini cijele Hrvatske. Njegov je rad privremen i savjetodavan i rezultirat će preporukama koje će Vijeće građana uputiti gradonačelniku u okviru središnje teme kojom će se baviti, a to je mjesna samouprava i sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice.

Vijeće građana Rijeke bavit će se ovom temom od 3. studenog do 7. prosinca 2023. godine.

Kako bi rasprava na susretima Vijeća građana Rijeke bila što kvalitetnija, a preporuke koje upute gradonačelniku što relevantnije, sudionici Vijeća građana će tijekom mjesec dana svog rada učiti, konzultirati se s različitim dionicima te raspravljati o mjesnoj samoupravi.

eKonzultacija namijenjena svim građanima

Prijedloge i preporuke mjera Vijeću građana Rijeke mogu uputiti sve zainteresirane građanke i građani ispunjavanjem ankete dostupne putem portala rijeka.hr i stranice namijenjene za eKonzultacije odnosno Savjetovanja s javnošću. Uključivanjem u eKonzultacije, otvorene do 31. listopada, građani mogu ponuditi svoja iskustva suradnji s mjesnom samoupravom u Rijeci te svoja mišljenja i prijedloge o tome kako se aktivnim angažmanom građana u okrilju mjesne samouprave može unaprijediti kvaliteta života Riječana i Riječanki. Tema kojom se bavi ova konzultacije tiče se svih građanki i građana Rijeke, a ponajviše možda vijeća mjesnih odbora, političkih stranaka i nezavisnih lista, udruga građana i građanskih inicijativa, javnih ustanova, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada.

Prijedlozi za raspravu u Vijeću građana Rijeke utjecat će na izradu dnevnih redova susreta Vijeća građana Rijeke koji će biti i objavljeni na internetskoj stranici Vijeća građana Rijeke. Prijedlozi i preporuke mjera za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice bit će tematski grupirani te dostavljeni članicama i članovima Vijeća građana Rijeke a bit će i objavljeni na internetskoj stranici Vijeća građana Rijeke.

Poziv i upitnik namijenjen udrugama i građanskim inicijativama

Također, udrugama i građanskim inicijativama koje svoje aktivnosti provode u jednom ili više mjesnih odbora na području Rijeke upućen je poziv da predstave svoj rad članicama i članovima Vijeća građana Rijeke i široj javnosti. Ideja i cilj je putem upitnika dostupnog za ispunjavanje do 24. listopada (također na rijeka.hr portalu) prikupiti informacije o projektima i programima koji su nastali u suradnjama udruga/građanskih inicijativa s mjesnim odborima te predstaviti primjere dobre prakse, načine, modele i rezultate tih suradnji, ali i eventualne izazove koji su pratili ili prate te suradnje.

Prikupljene informacije i predstavljeni primjeri dobre prakse bit će objavljeni i na internetskoj stranici Vijeća građana Rijeke, a sve udruge i građanske inicijative koje za to iskažu interes, bit će pozvane na susret i razgovor s članicama i članovima Vijeća građana koji će se održati krajem studenoga.

Upitnik za vijeća mjesnih odbora i tajnike

Također, svim vijećima mjesnih odbora, a na području grada Rijeke osnovana su 34 vijeća, upućen je posebno pripremljen upitnik. Ispunjavanjem upitnika do 24. listopada članovi vijeća mjesnih odbora imaju priliku građane okupljene u Vijeće građana Rijeke informirati o svom radu, izazovima s kojima se susreću, problemima, ali i o pozitivnim aspektima angažmana kroz mjesnu samoupravu. Članovi vijeća mjesnih odbora imat će priliku i osobno prenijeti svoje mišljenje Vijeću građana Rijeke na susretu planiranom krajem studenog. Sličan upitnik upućen je i tajnicima mjesnih odbora, koji su zaposlenici gradske uprave, a koji će također imati priliku susreti se s Vijećem građana Rijeke. Upravo članovi vijeća mjesnih odbora i tajnici mjesnih odbora predstavljaju najvažnije dionike u postojanju i u razvoju mjesne samouprave.

Iako vijeća mjesnih odbora i tajnici mjesnih odbora, kao i udruge i građanske inicijative, imaju priliku ispuniti upitnike posebno pripremljene za njih, to ne isključuje i mogućnost uključivanja u eKonzultaciju i ispunjavanje ankete namijenjene svim građanima Rijeke.

Svi prikupljeni odgovori bit će izuzetno korisni u radu Vijeća građana.

Podsjećamo, Vijeća građana su, kao povremena neformalna tijela, prisutna u mnogim europskim gradovima i bave se različitim konkretnim temama u određenom i ograničenom periodu.

Vijeće građana Rijeke, neformalno je i privremeno tijelo koje će činiti 34 slučajno odabrana građana i građanke različite dobi, spola i mjesta stanovanja i koji predstavljaju Rijeku „u malom“.

U pripremu i provedbu projekta Vijeće građana Rijeke, kao partnerska organizacija Gradu Rijeci, uključena je i Udruga za razvoj civilnog društva SMART koja je zadužena za pripremu i organiziranje rada Vijeća građana, u skladu s dobrom praksom provedbe istih ili sličnih projekata u drugim zemljama.

Pripremu i provedbu VGR podupiru i sufinanciraju Grad Rijeka i Zaklada Friedrich Ebert.