Česta pitanja

*U ovom će se dokumentu naizmjenično koristiti kratica „VGR“ i puni naziv Vijeće građana Rijeke.
*Svi izrazi u muškom rodu koji imaju rodno značenje uporabljeni su neutralno i jednako se odnose na ženske i muške osobe.

Što je Vijeće građana Rijeke?

Vijeće građana Rijeke predstavlja novi način za aktivno uključivanje i sudjelovanje građana Rijeke u odlučivanju o pitanjima od interesa i značenja za sve građane te se po prvi put organizira u Rijeci i  Hrvatskoj.

Vijeća građana Rijeke je neformalno tijelo građana i građanki koji predstavljaju Rijeku „u malom“. Vijeće građana Rijeke se uspostavlja na prijedlog gradonačelnika Rijeke kako bi odgovorilo na pitanje: „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“. 

Što je zadatak Vijeća građana Rijeke?

Zadatak Vijeća građana Rijeke jest:

 • upoznati se sa sustavom mjesne samouprave i načinima sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, u teoriji i praksi;
 • razmotriti i raspravljati o tome kako unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice; te
 • zajednički izraditi i usvojiti prijedloge i preporuke mjera koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Što je mjesna samouprava i zašto će se Vijeće građana Rijeke baviti tom temom?

Mjesna samouprava je razina političke vlasti na kojoj građani mogu neposredno sudjelovati u rješavanju lokalnih pitanja, potreba i problema koji utječu na svakodnevni život i rad svih građana. Mjesna samouprava u nekom gradu ili općini ostvaruje se kroz mjesne odbore koje čine svi građani koji žive na području nekog mjesnog odbora. U Rijeci postoje 34 mjesna odbora. U mjesnim odborima se utvrđuju i rješavaju brojni problemi i zadovoljavaju se raznovrsne potrebe Riječanki i Riječana. Grad Rijeka je, u 2022. godini,  za različite programe i projekte te za rad mjesne samouprave izdvojio oko 2.1 milijun eura, a u 2023. planira se izdvojiti 2.6 milijuna eura.

No, postoji i velik potencijal za daljnji razvoj i jačanje riječkog sustava mjesne samouprave, kao i za aktivnije uključivanje građana u život mjesnih odbora i grada u kojem žive, rade i djeluju.

Vijeće građana Rijeke ponudit će odgovor na pitanje kako taj potencijal najbolje iskoristiti za unapređenje kvalitete života svih Riječana i Riječanki, kako kroz rad mjesnih odbora i mjesne samouprave, ali i kroz samoorganizaciju građana, lokalne inicijative i akcije.

Gdje se može pronaći više informacija o mjesnoj samoupravi u Rijeci?

Na službenoj internetskoj stranici Grada Rijeke dostupno je niz informacija o mjesnoj samoupravi uključujući i informacije o:

 • razlozima osnivanja mjesnih odbora te granicama i područjima mjesnih odbora u Rijeci,
 • izborima za vijeća mjesnih odbora te aktima koji uređuju rad mjesnih odbora,
 • ustroju i načinu odlučivanja mjesnih odbora te godišnjem ciklusu i programima rada vijeća mjesnih odbora,
 • financiranju mjesnih odbora i godišnjim izvješćima o radu vijeća mjesnih odbora,
 • načinima kako se građani mogu aktivno uključiti u rad mjesnih odbora, i drugo.

 

Više informacija o mjesnoj samoupravi dostupno je na: https://www.rijeka.hr/mjesna-samouprava.

Koja je uloga članova Vijeća građana Rijeke?

Uloga članova Vijeća građana Rijeke uključuje aktivno sudjelovanje na susretima Vijeća i proučavanje pratećih informativnih materijala o zadanoj temi. Također, uloga je članova Vijeća aktivno sudjelovati u raspravama i razgovorima, postavljati pitanja te aktivno sudjelovati u izradi i usvajanju prijedloga i preporuka mjera za koje Vijeće građana Rijeke misli da bi ih Grad Rijeka trebao poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Sve informacije o radu Vijeća građana Rijeke bit će redovno objavljivane na ovoj internetskoj stranici.

Trebaju li članovi Vijeća građana Rijeke poznavati zadanu temu?

Od članova Vijeća građana Rijeke se ne očekuje predznanje niti stručnost u temi jer će sve informacije, potrebne za kvalitetan i uspješan rad, dobiti na susretima Vijeća, kroz prezentacije i rasprave sa stručnjacima, susrete s ključnim akterima mjesne samouprave te u pratećim informativnim materijalima.

Što će se događati s usvojenim prijedlozima i preporukama po završetku rada Vijeća građana Rijeke?

Po završetku rada Vijeća građana Rijeke, usvojeni prijedlozi i preporuke bit će objavljeni na gradskim internetskim stranicama te upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje. Detaljan odgovor i mišljenje Gradonačelnika Grada Rijeke o prijedlozima i preporukama bit će upućen svim članovima Vijeća građana Rijeke.

Kakav će biti sastav članova VGR?

VGR činit će 34 Riječana i Riječanke koji po spolu, dobi i području prebivališta odražavaju demografsku strukturu stanovnika grada Rijeke, odnosno predstavljat će Rijeku „u malom“.

U Tablici 1 prikazana je struktura punoljetnih stanovnika grada Rijeke prema dobi, spolu i prebivalištu u četiri geografske cjeline odnosno područja na koje je za potrebe slučajnog odabira članova VGR podijeljena Rijeka te broj članova VGR prema spomenutim obilježjima. Sastav VGR je utvrđen na temelju javno dostupnih podataka o demografskoj strukturi stanovnika grada Rijeke.

Tablica 1. Očekivani sastav VGR s obzirom na demografsku strukturu grada Rijeke.

Područje

Dobna skupina

Spol

Stanovnici

(18 i više godina)

Broj članova VGR

Broj

Postotak

CENTAR

18-29

Muškarci

1.723

1,85%

1

 

18-29

Žene

1.738

1,87%

1

 

30-44

Muškarci

3.096

3,33%

1

 

30-44

Žene

3.092

3,33%

1

 

45-64

Muškarci

4.263

4,59%

1

 

45-64

Žene

4.856

5,23%

2

 

65 i više

Muškarci

3.292

3,54%

1

 

65 i više

Žene

4.709

5,07%

2

ZAPAD I

18-29

Muškarci

1.484

1,60%

1

 

18-29

Žene

1.481

1,59%

1

 

30-44

Muškarci

2.715

2,92%

1

 

30-44

Žene

2.716

2,92%

1

 

45-64

Muškarci

3.479

3,74%

1

 

45-64

Žene

4.230

4,55%

1

 

65 i više

Muškarci

3.099

3,33%

1

 

65 i više

Žene

4.384

4,72%

2

ZAPAD II

18-29

Muškarci

1.366

1,47%

1

 

18-29

Žene

1.354

1,46%

1

 

30-44

Muškarci

2.501

2,69%

1

 

30-44

Žene

2.535

2,73%

1

 

45-64

Muškarci

3.526

3,79%

1

 

45-64

Žene

3.849

4,14%

1

 

65 i više

Muškarci

2.607

2,81%

1

 

65 i više

Žene

3.852

4,14%

1

ISTOK

18-29

Muškarci

1.389

1,49%

1

 

18-29

Žene

1.236

1,33%

0

 

30-44

Muškarci

2.264

2,44%

1

 

30-44

Žene

2.437

2,62%

1

 

45-64

Muškarci

3.234

3,48%

1

 

45-64

Žene

3.729

4,01%

1

 

65 i više

Muškarci

2.637

2,84%

1

 

65 i više

Žene

4.064

4,37%

1

Ukupno

92.937

100%

34

Zašto je Rijeka podijeljena na četiri područja?

Podjela grada Rijeke na 4 područja ima dvostruku funkciju pri odabiru članova VGR. S jedne strane koristi se kao obilježje kojim se utvrđuje sastav VGR, a s druge za pripremu i provedbu slučajnog odabira kućanstava u kojima će građani biti pozvani na sudjelovanje u radu VGR.

Iako će broj članova VGR odgovarati broju mjesnih odbora na području Grada Rijeke (34), članovi VGR neće biti predstavnici mjesnih odbora već će predstavljati „Rijeku u malom“. S obzirom na metodologiju odabira građana u VGR moguće je da će s područja nekih mjesnih odbora u radu VGR sudjelovati više građana, a s područja nekih mjesnih odbora niti jedan. U Tablici 2. prikazana su četiri područja s pripadajućim mjesnim odborima.

Tablica 2. Podjela grada Rijeke na četiri područja s pripadajućim mjesnim odborima

 

 CENTAR

ZAPAD I

ZAPAD II

ISTOK

mjesni odbor

mjesni odbor

mjesni odbor

mjesni odbor

Belveder

Banderovo

Gornji Zamet

Bulevard

Brajda- Dolac

Mlaka

Grbci

Draga

Brašćine Pulac

Pehlin

Kantrida

Gornja Vežica

Centar -Sušak

Podmurvice

Srdoči

Grad Trsat

Drenova

Potok

Zamet

Krimeja

Kozala

Sveti Nikola

 

Orehovica

Luka

Turnić

 

Pašac

Školjić-Stari grad

 

 

Pećine

Škurinje

 

 

Podvežica

Škurinjska Draga

 

 

Sveti Kuzam

 

 

 

Svilno

 

 

 

Vojak

Kako će biti odabrani članovi VGR?

Članovi VGR bit će odabrani putem metodologije koja uključuje dva koraka:

 • slučajni odabir 1000 kućanstava kojima će biti upućen poziv za sudjelovanje u radu VGR te
 • terenski obilazak slučajno odabranih kućanstava točno utvrđenim redom obilaska kućanstava i prema unaprijed zadanom redoslijedu pozivanja pojedinog člana kućanstva na sudjelovanje u radu VGR.

Zašto je za odabir kućanstava i članova VGR izabrana metoda slučajnog odabira?

Slučajnim odabirom kućanstava i članova VGR želi se formirati Vijeće koje će odražavati demografsku strukturu stanovnika Rijeke odnosno biti „Rijeka u malom“ i time uključiti građanke i građane Rijeke s različitim perspektivama, iskustvima i idejama o tome kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice. Uz navedeno, metoda slučajnog odabira s jedne strane osigurava svim građanima Rijeke jednaku mogućnost da postanu članovi VGR a s druge povećava vjerojatnost sudjelovanja i onih građana koji se inače rijetko ili nikad ne uključuju u uobičajene sudioničke i/ili savjetodavne procese.

Tko može postati član Vijeća građana Rijeke?

Članom Vijeća može postati osoba koja ima:

 • prebivalište u Gradu Rijeci i stanuje u slučajno odabranom kućanstvu,
 • 18 ili više godina (od 1.11.2023.) i
 • biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

 

Najviše jedna osoba po kućanstvu može biti odabrana za sudjelovanje u Vijeću građana Rijeke. Unaprijed je definiran redoslijed osoba prema spolu i dobi koje se, u nekom slučajno odabranom kućanstvu, pozivaju na sudjelovanje u VGR. Sudjelovanje u VGR je dobrovoljno.

Tko ne može postati član Vijeća građana Rijeke?

Članom Vijeća građana Rijeke ne može postati osoba koja:

 • ima prebivalište u kućanstvu koje nije primilo službeni poziv za sudjelovanje u VGR,
 • nema navršenih 18 godina,
 • nema biračko pravo,
 • je izabrani predstavnik u jednom od Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, Gradskom vijeću Grada Rijeke ili Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, ili je to drugi član njezinog kućanstva,
 • je zaposlenik Grada Rijeke, ili je to drugi član njezinog kućanstva,
 • je član Udruge za razvoj civilnog društva SMART, ili je to drugi član njezinog kućanstva.
 • je uključena u pripremu i provedbu VGR ili je to drugi član njezinog kućanstva.

Koliko će trajati Vijeće građana Rijeke? Koliko će se puta i gdje sastati članovi Vijeća građana Rijeke?

VGR će trajati od početka studenog do početka prosinca 2023. godine. Susreti VGR će se u pravilu održavati u RiHub-u (bivši „Bernardi“, Ivana Grohovca 1/a) te, u dva navrata, u Gradu Rijeci (Korzo 16). U tom razdoblju članovi VGR sastat će se 7 puta:

 • Petak, 3.11., 18:00 – 20:00 sati, RiHub, otvaranje VGR, što ćemo i kako raditi?
 • Subota, 4.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, upoznavanje sa sustavom mjesne samouprave (predavanja, prezentacije i rasprave)
 • Subota, 11.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, upoznavanje s načinima sudjelovanja građana u odlučivanju i primjerima dobre prakse rada u zajednici (predavanja, prezentacije i rasprave)
 • Subota, 25.11., 09:00 – 16:00 sati, Grad Rijeka, razgovori i savjetovanja s predstavnicima riječkih vijeća mjesnih odbora, gradske uprave, udruga i građanskih inicijativa (panel rasprave)
 • Nedjelja, 26.11., 09:00 – 16:00 sati, RiHub, rad na prijedlozima i preporukama mjera (rad u malim grupama i rasprave)
 • Petak, 1.12., 18:00 – 20:00 sati, RiHub, usvajanje prijedloga i preporuka mjera VGR (glasanje)
 • Četvrtak, 7.12., 18:00 – 20:00 sati, Grad Rijeka, predaja usvojenih prijedloga i preporuka mjera VGR Gradonačelniku

Trebaju li članovi Vijeća građana Rijeke sudjelovati na svim susretima Vijeća?

Za kvalitetan i uspješan rad VGR važno je da svi članovi VGR sudjeluju na svim susretima VGR. Prihvaćanjem sudjelovanja u VGR svaki član preuzima i obvezu sudjelovanja na svim susretima VGR ili, iznimno, na najmanje 5 od ukupno 7 susreta.

Dobivaju li članovi Vijeća građana Rijeke naknadu za sudjelovanje u Vijeću?

Da. Svaki član VGR koji bude sudjelovao na svim susretima VGR ili, iznimno, na najmanje 5 od ukupno 7 susreta, dobit će naknadu u visini od 140,00 EUR neto (1.054,83 KN). Isplata naknade članovima VGR izvršit će se temeljem ugovora o djelu, najkasnije 10 radnih dana od posljednjeg susreta VGR koji je planiran za četvrtak, 7. prosinca 2023. Uz navedeno, za svaki susret VGR bit će organiziran ručak i osvježenje za sve članove VGR, a osigurane su i autobusne karte za sve članove VGR. Za članove VGR koji imaju maloljetnu djecu osigurat će se odgovarajuća skrb za djecu, ukoliko se tako zatraži.

Zašto članovi Vijeća građana Rijeke dobivaju naknadu?

Naknada koju će dobiti članovi Vijeća građana Rijeke ima svrhu motivirati i potaknuti građane na sudjelovanje te omogućiti sudjelovanje onim građanima koje bi u slučaju izostanka naknade bili spriječeni sudjelovati ili bi im sudjelovanje bilo otežano. Također, naknada predstavlja oblik zahvale članovima Vijeća na angažmanu, trudu i vremenu koji će uložiti u cjelokupni proces.

Tko su zamjenski članovi Vijeća građana Rijeke?

Zamjenski članovi VGR sudjelovat će u radu VGR ako netko od prvobitnih 34 članova odustane od sudjelovanja prije prvog susreta koji će se održati u petak, 03.11.2023. Zamjenski članovi VGR moraju zadovoljiti iste kriterije kao i članovi VGR.

Tko organizira Vijeće građana Rijeke?

Grad Rijeka je pokretač VGR a Udruga za razvoj civilnog društva SMART zadužena je za pripremu i provedbu VGR, u suradnji s Gradom Rijeka.

SMART je udruga građana usmjerena na pružanje podrške razvoju civilnog društva, promidžbu volonterstva i filantropije te podršku njihovu razvoju, kao i utjecaj na stvaranje i unapređenje institucionalnog okvira za razvoj i djelovanje organizacija civilnog društva i međusektorsku suradnju u zemlji i inozemstvu. SMART djeluje od 1999. godine kao izvor podrške drugim organizacijama civilnog društva u cijeloj Hrvatskoj  i partner u lokalnoj zajednici, osobito na području Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Više informacija o Udruzi SMART dostupno je na https://www.smart.hr/.

Tko financira pripremu i provedbu Vijeća građana Rijeke?

Pripremu i provedbu VGR podupiru i sufinanciraju Grad Rijeka i Zaklada Friedrich Ebert.

Zaklada Friedrich Ebert (FES) najstarija je politička zaklada u Njemačkoj. Ime je dobila po prvom demokratski izabranom predsjedniku Njemačke, Friedrichu Ebertu. Rad zaklade usredotočen je na temeljne ideje i vrijednosti socijalne demokracije: slobodu, pravednost i solidarnost. Kao neprofitna organizacija djeluje samostalno i želi potaknuti dijalog u društvu o važnim političkim izazovima.

Više informacija o Zakladi Friedrich Ebert dostupno je na https://croatia.fes.de/.